Välkomna till årsmöte för Ystad aktiv ungdom! | Datum: 12/2 | Tid: 14:30 | Plats: Studio Danza | Alla motioner skall vara Styrelsen tillhanda senast 23/1